Προκήρυξη Έργου: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Προκήρυξη Έργου: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

6/2/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», προτίθεται να αναθέσει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α’ 3) για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης το έργο με τίτλο: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων».

Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 147.600,00 ευρώ.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων – προσφορών ορίζεται η 25-02-2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 1ος όροφος (Πρωτόκολλο).

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β' «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής (συνημμένο αρχείο).
Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»

Σχετικά αρχεία

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ. Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.7% Greece
United States 9.7% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.7% Germany
Romania 0.3% Romania
Turkey 0.2% Turkey
Netherlands 0.2% Netherlands
France 0.2% France
Italy 0.1% Italy
Σύνολο:  110  χώρες

433097

Σήμερα:7
Εχθές:113
Στην εβδομάδα:812
Πριν μια εβδομάδα:896
Στο μήνα:3,572
Πριν ένα μήνα:2,057

Sunday the 31st. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins