Τι ισχύει για Τοπογραφικά σύμφωνα με τον 4042/2012 (που δεν απαιτούνται εξαρτημένα)

Τι ισχύει για Τοπογραφικά σύμφωνα με τον 4042/2012 (που δεν απαιτούνται εξαρτημένα)

Εκτύπωση
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013

Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/13-2-2012) ορίζει τροποποιήσεις για τα Τοπογραφικά Διαγράμματα.

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011

3. Η παρ. 15 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ).

Τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24-4-1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181). Επίσης, τοπογραφικό διάγραμμα δεν απαιτείται στην περίπτωση που η παραπάνω βεβαίωση αφορά:

ι) σε αδόμητα αγροτεμάχια και κληροτεμάχια, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού και τα οποία προέρχονται από αναδασμό ή περιλαμβάνονται στο κτηματολόγιο του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και
ιι) σε αδόμητα κληροτεμάχια διανομής.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται κτηματογραφικό απόσπασμα του αναδασμού ή του Κτηματολογίου του ΟΣΔΕ ή της πράξης διανομής, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου του αναδασμού ή τον ΟΣΔΕ ή την αρμόδια υπηρεσία τήρησης του αρχείου της πράξης διανομής.

Για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24-4-1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), το τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να αποκλίνει σε εμβαδόν μέχρι 2% από το τοπογραφικό διάγραμμα της σύστασης.

β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ), εκτός αν το συμβόλαιο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24-401985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181) ευρισκόμενο εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού.

γ) Η διάταξη της περίπτωσης α΄ εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 49 του Ν. 4030/2011.».

ΠΗΓΗ: http://www.tee.gr

ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο

Η εταιρεία ΤΟΠΟΓΡΑΦΩ Μ. Ι.Κ.Ε., προχώρησε στη δικτύωση και στην οργάνωση με εξωτερικούς συνεργαζόμενους μηχανικούς προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες μηχανικού οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο. Για το κόστος και τις υπηρεισίες, που αφορούν και Κατοίκους Εξωτερικού  επιλέξτε εδώ. Το ΤοπογραφΩ έχει δημιουργηθεί από μηχανικούς (βλ. διαχειριστής, συνεργάτες) με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που προχωρούν συνεχώς σε προσεκτική επιλογή συνεργατών μηχανικών με πολύ...

Εγγραφή στο Newsletter

Απαντήστε στο ακόλουθο πεδίο πόσο κάνει ένα + ένα = ?
Όνομα:
Email:

επισκέπτες

Greece 81.7% Greece
United States 9.7% United States
Cyprus 4.2% Cyprus
United Kingdom 1.5% United Kingdom
Germany 0.7% Germany
Romania 0.3% Romania
Turkey 0.2% Turkey
Netherlands 0.2% Netherlands
France 0.2% France
Italy 0.1% Italy
Σύνολο:  110  χώρες

433094

Σήμερα:4
Εχθές:113
Στην εβδομάδα:809
Πριν μια εβδομάδα:896
Στο μήνα:3,569
Πριν ένα μήνα:2,057

Sunday the 31st. | ΤοπογραφΩ - Τεχνικό Γραφείο | Joomla 3 Templates Joomlaskins