Εσπερίδα του ΤΕΕ για τις Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις

Εκτύπωση

Επίκαιρη Εσπερίδα του ΤΕΕ: Οι νέες ρυθμίσεις για τις Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις. Στρεβλώσεις της αγορά ενέργειας και συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Ποιο ωφελούνται, ποιοι καταστρέφονται: στο πλαίσιο της απόφασης ανάδειξης του <άρθρου μόνου> Ν.4093/2012 και ποιους εξυπηρετεί.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίοσ 2012, στις 18.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4 Σύνταγμα, 1ος Όροφος)

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/dt_tee_181212.pdf