Πινάκιο Αμοιβών ΤΕΕ Τοπογραφικού Διαγράμματος

Εκτύπωση

 

Η ακόλουθη φόρμα προχωρεί σε υπολογισμό του κόστους σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των όσων ορίζουν οι ελάχιστες αμοιβές. Στην αγορά βέβαια οι ελάχιστες αμοιβές έχουν καταργηθεί.

Το Τεχνικό Γραφείο - ΤοπογραφΩ προχωρά στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ενταγμένα στο ΕΓΣΑ '87. Αναλυτικά οι τιμές των εργασιών του γραφείου βρίσκονται στο μενού προσφορές.

Τέλος σημειώνεται ότι το γραφείο προχώρησε στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής, προς χρήση από τους μηχανικούς. Αν είστε ιδιώτης επιλέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: κόστος τοπογραφικού πανελλαδικά

 

Τοπογραφικά Πανελλαδικά

μέσω του Δικτύου Συνεργαζόμενων

Τοπογράφων Μηχανικών του ΤοπογραφΩ

τοπογραφικα σε ολη την Ελλάδα        

Κόστος τακτοποίησης αυθαιρέτου

Προχωρείστε σε αυτόματο online υπολογισμό

                                        follow us on